KARTA PRODUKTU

Reduktor do gazu z zaworem bezpieczeństwa i manometrem

45.00 

Brak w magazynie

OPIS PRODUKTU

Reduktor gazowy niskiego ciśnienia, przeznaczony jest do użytku domowego. Używany do każdego rodzaju butli wyposażonej w zawór z ręcznym otwieraniem i przyłączem 21,8 x 1,14L.
Reduktor posiada manometr wskazujący aktualne ciśnienie w butli, a także zawór bezpieczeństwa, który uaktywnia się w przypadkach, gdy urządzenie gazowe ma większy poziom zużycia gazu, niż reduktor może obsługiwać, bądź nastąpiło przerwanie przewodu.
Zastosowanie manometru w głównej mierze ma na celu sprawdzanie szczelności instalacji.
Dodatkową zaletą manometru jest informowanie o niskim poziomie gazu pozwala określić, że w najbliższym czasie należy wymienić butlę. Dzięki temu można upewnić się, że butla jest pusta, ponieważ często użytkownicy wymieniają butle jeszcze napełnione gazem.

Funkcja zaworu bezpieczeństwa:

Reduktor jest wyposażony wewnątrz w zawór bezpieczeństwa,który automatycznie odcina wypływ gazu z reduktora, w przypadku gdy przewód gazowy, łączący reduktor z urządzeniem, jest uszkodzony. Wchodząca w skład zaworu bezpieczeństwa kulka może spowodować grzechot w przypadku wstrząśnięcia reduktorem.

Wskaźnik poziomu gazu w butli:

Kolor żółty – Wczesne strzeżenie, należy wkrótce zaplanować

wymianę butli. Stan LPG ok. 0,2-0,8kg, czas użytkowania gazu 1-4 godzin.

Kolor zielony – Właściwe ciśnienie pomiędzy 2-16bar, urządzenie gotowe do użytku. Poziom gazu minimum 1kg.

Kolor czerwony – UWAGA podwyższona temperatura lub przepełniona butla. Ciśnienie powyżej 16bar. ( Kontaktować się z dostawcą gazu).

Procedura wykrywania nieszczelności:

* Proszę poprawnie zamontować reduktor na zaworze butli gazowej.

* Proszę upewnić się, że reduktor jest poprawnie zamontowany. Odbiornik gazu musi być wyłączony.

* Otworzyć dopływ gazu poprzez przekręcanie pokrętła na zaworze butli.

* Wskazówka miernika powinna poruszać się w obszarze zielonego pola.

* Zamknąć dopływ gazu poprzez przekręcanie pokrętła na zaworze butli.

* Wskazówka miernika powinna pozostać na zielonym obszarze.

* Instalacja jest szczelna i bezpieczna, jeśli po upływie 3-5min wskazówka znajduje się nadal w obszarze zielonego pola.

* W przypadku gdy wskazówka poruszyła się w obszarze żółtym instalacja jest nieszczelna. Należy sprawdzić przyczynę

nieszczelności za pomocą sprayu do wykrywania wycieku.

* Następnie powtórzyć procedurę wykrywania nieszczelności.

* Wszelkie nieszczelności należy usunąć przed użyciem urządzenia gazowego.

POKREWNE PRODUKTY